Firma BBC Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy BBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer projektu: POIR.03.04.00-32-0010/20

Wartość dofinansowania: 272 423,40 zł

______________________________________________________________________________________________________________

Tytuł projektu: Stworzenie wysokowydajnego zakładu produkcyjnego zaawansowanych technologicznie wyrobów stalowych firmy BBC sp. z o.o. w Mirosławcu, poprzez rozbudowę obiektów budowlanych oraz zakup maszyn i urządzeń stosujących nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Cel projektu: Rozbudowa zakładu produkcyjnego zaawansowanych technologicznie wyrobów stalowych, w szczególności przyczep i maszyn rolniczych, w powiązaniu z tworzeniem nowych miejsc pracy.

Projekt polega na rozbudowie istniejącego zakładu poprzez:

  1. Zakup robót i materiałów budowlanych z przeznaczeniem na: a) Rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej; b) Rozbudowę budynku socjalno-biurowego; c) Utwardzenie placu wraz z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia terenu z przeznaczeniem na: • magazyn wyrobów gotowych, •drogi przejazdowe transportu wewnętrznego, •miejsca parkingowe,
  2. Zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0010/16

Całkowita wartość projektu brutto: 16 730 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 9 201 500,00 zł

Menu